IX KONFERENCJA
SEKCJI NIEWYDOLNOŚCI SERCA PTK

19.06.2020 | ONLINE

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

mamy przyjemność zaprosić do udziału w IX Konferencji Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Tym razem, ze względu na sytuacje epidemiologiczną, po raz pierwszy będzie to Konferencja transmitowana na żywo w Internecie.

Aby uniknąć wszystkich niedogodności z którymi borykamy się na co dzień uczestnicząc licznych webinarach w naszej internetowej formule Konferencja przeprowadzona zostanie z profesjonalnego studia, co zapewni bardzo dobra jakość transmisji i możliwość połączenia się z osobami prowadzącymi sesje i wykłady.

Ale oprócz warstwy technicznej najważniejsza jest przecież merytoryka. A o merytorykę zadbają eksperci zajmujący się na co dzień różnymi aspektami niewydolności serca.

Niewydolność serca to schorzenie, które dotyka wielu spośród naszych pacjentów. To również bardzo dynamicznie rozwijająca się dziedzina kardiologii. Z każdym rokiem pojawiają się nowe możliwości diagnostyki i leczenia.

Stąd nasza konferencja stanowić będzie przegląd najnowszych zagadnień dotyczących diagnostyki, farmakoterapii, leczenia inwazyjnego (przezskórnego i chirurgicznego), elektroterapii oraz postępowania w chorobach towarzyszących

Dogodna lokalizacja internetowa Konferencji ułatwi Państwu udział w poszczególnych sesjach które starliśmy się dostosować do wielokierunkowych wymagań i naszych możliwości.

Dzięki pomocy w organizacji naszych partnerów strategicznych udział w Konferencji dla Państwa jest bezpłatny.

Zachęcamy do rejestracji internetowej.

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego,

dr hab. n. med. Przemysław Leszek, prof. IK

Przewodniczący Sekcji Niewydolności Serca PTK w kadencji 2019-2021 

 

dr hab. Paweł Rubiś

Sekretarz Sekcji Niewydolności Serca PTK w kadencji 2019-2021 

 

wraz z Zarządem Sekcji Niewydolności Serca PTK

KOMITET
ORGANIZACYJNY

Przemysław Leszek - przewodniczący

 

Agata Bielecka-Dąbrowa

Agnieszka Ciarka

Andrzej Gackowski

Mariusz Gąsior

Tomasz Hryniewiecki

Ewa Jankowska

Marta Kałużna-Oleksy

Tomasz Kukulski

Mariusz Kuśmierczyk

Małgorzata Lelonek

Przemysław Mitkowski

Jadwiga Nessler

Agnieszka Pawlak

Piotr Ponikowski

Mirosław Rajda

Paweł Rubiś

Piotr Rozentryt

Ewa Straburzyńska-Migaj

Agnieszka Tycińska

Izabela Uchmanowicz

Adam Witkowski

KOMITET
NAUKOWY

 

 

Agata Bielecka-Dąbrowa

Agnieszka Ciarka

Andrzej Gackowski

Mariusz Gąsior

Tomasz Hryniewiecki

Ewa Jankowska

Marta Kałużna-Oleksy

Tomasz Kukulski

Mariusz Kuśmierczyk

Małgorzata Lelonek

Przemysław Leszek

Przemysław Mitkowski

Jadwiga Nessler

Agnieszka Pawlak

Piotr Ponikowski

Mirosław Rajda

Paweł Rubiś

Piotr Rozentryt

Ewa Straburzyńska-Migaj

Agnieszka Tycińska

Izabela Uchmanowicz

Adam Witkowski

PROGRAM

program online

11:00 - 11:10

Otwarcie Konferencji – T. Hryniewiecki, P. Leszek

Powitanie uczestników

11:10 - 11:20

Opieka kardiologiczna w obliczu COVID-19 – podsumowanie Dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii (T. Hryniewiecki, Warszawa)

11:20 - 11:30

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne w obliczu COVID-19 – podsumowanie Prezesa PTK (A. Witkowski, Warszawa)

11:30 - 11:40

Relacja z „pola walki” (misja medyczna we Włoszech, Słowenii, USA) – podsumowanie Przedstawiciela Wojskowego Instytutu Medycznego (R. Ryczek, Warszawa)

11:40 - 12:40
Sesja 1

Niewydolność serca - klasyka dla praktyka w nowych aranżacjach

Moderatorzy sesji: T. Hryniewiecki, P. Leszek

 1.   Farmakoterapia – wchodzące nowości (P. Leszek, Warszawa)
 2.   Elektroterapia – krok po kroku (P. Mitkowski, Poznań)
 3.   Leczenie zabiegowe – rewaskularyzacja (M. Gąsior, Zabrze)
 4.   Leczenie wad zastawkowych (T. Kukulski, Zabrze)
12:40 - 12:55

Quiz echokardiograficzny  A. Gackowski, Kraków

12:55 - 13:40
Sesja 2

Nowoczesna diagnostyka niewydolności serca

Moderatorzy sesji: M. Lelonek, P. Leszek

 1.   Co nowego w diagnostyce laboratoryjnej (biomarkery)? (E. Straburzyńska-Migaj, Poznań)
 2.   Co nowego w echokardiografii i innych technikach obrazowych? (A. Gackowski, Kraków)
 3.   Odrębności w diagnostyce i leczeniu niewydolności serca u dorosłych pacjentów z wrodzoną wadą serca (A. Bielecka - Dąbrowa, Łódź)
13:40 - 14:40
Sesja 3

Niewydolność serca – update 2020

Moderatorzy sesji: P. Leszek, P. Rubiś

 1.   Opieka ambulatoryjna – jak zmienia się w trakcie pandemii (J. Nessler, Kraków)
 2.   Opieka pielęgniarska nad pacjentem z niewydolnością serca (I. Uchmanowicz, Wrocław)
 3.   Co nowego w HFpEF (M. Lelonek, Łódź)
 4.   Co nowego w kardiomiopatiach? (P. Rubiś, Kraków)
14:40 - 14:55

Quiz echokardiograficzny – T. Kukulski, Zabrze

14:55 - 15:25

Ostra niewydolność serca – przypadek kliniczny  M. Kalużna-Oleksy, Poznań
+ dyskusja ekspertów
– A. Tycińska, M. Kuśmierczyk

15:25 - 16:10
Sesja 4

Co naprawdę mamy robić z chorobami współistniejącymi?

Moderatorzy sesji: E. Straburzyńska-Migaj, P. Rubiś

 1.   Jak sobie radzić z chorobą nerek? (P. Rozentryt, Zabrze)
 2.   Leczenie anemii/niedoboru żelaza w praktyce polskiej (E. Jankowska, Wrocław)
 3.   Pacjent z nowotworem, chorobą serca, zakrzepicą – problem dla kardiologa? (P. Leszek, Warszawa)
16:10 - 17:25
Sesja 5

COVID-19 a niewydolność serca – relacje z frontu

Moderatorzy sesji: P. Leszek, P. Rubiś

 1.   Spojrzenie z Polski (A. Pawlak, Warszawa)
 2.   Spojrzenie z Belgii (A. Ciarka, Levuen, Belgia)
 3.   Spojrzenie z Kanady (M. Rajda, Halifax, Kanada)
 4.   Dyskusja
17:25 - 17:30

Zakończenie Konferencji ONLINE – P. Leszek, P. Rubiś

Sponsorzy platynowi

Sponsor złoty

Sponsorzy srebrni

Partner wspierający

Strategiczny patron medialny

Patroni medialni

BIURO ORGANIZACYJNE

COWALSKI

AL. WIELKOPOLSKA 29

60-603 POZNAŃ

TEL. 576 954 917

E-MAIL: niewydolnosc@cowalski.pl

> medtech.cowalski.pl <

> MEDmeetsTECH <

 

KOORDYNATOR PROJEKTU:

JANUSZ KOWALSKI

E-MAIL: janusz@cowalski.pl

TEL. 606 83 43 68

BIURO PRASOWE

CERTYFIKAT INFARMA / 3009

 

punktów edukacyjnych Izby Lekarskiej

 

 

Wpis do rejestru podmiotów uprawnionych

do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy

i lekarzy dentystów pod nr 63-000114-001-002